Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Informace ke GDPR - Zásady ochrany osobních údajů

 1. Reklamní sdělení a newslettery slouží pouze pro informační účely a nejsou návrhem uzavření smlouvy.
 2. Odesílatelem a současně správcem osobních údajů je Golf Arts s.r.o., IČO 27420418, sídlem Praha 7, Dělnická 856/46, PSČ 17000 (dále jen „odesílatel“).
 3. Odesílatel zpracovává Vaše osobní údaje, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt, a to pro účely zasílání reklamních sdělení a newsletterů odesílatele.
 4. Odesílatel prohlašuje, že s osobními údaji nakládá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení”) a se Zákonem o zpracování osobních údajů.
 5. Odesílatel (jako správce osobních údajů) Vás (jako subjekt osobních údajů) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení informuje o skutečnostech uvedených v následujících odstavcích tohoto textu.
 6. Vaše osobní údaje jsou zpracovány pouze za účelem zasílání reklamních sdělení a newsletterů. V případě, že jste registrovaným zákazníkem odesílatele, jsou osobní údaje zpracovány též za účelem poskytnutí slev z ceny zboží.
 7. Odesílatel zpracovává Vaše osobní údaje pouze v elektronické podobě.
 8. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem odesílatele - zpracování osobních údajů pro přímý marketing.
 9. Vaše osobní údaje budou zpracovány nejdéle do doby podání námitky proti přímému marketingu. V případě Vaší registrace, jakožto zákazníka odesílatele, budou zpracovány po dobu trvání registrace a dále po dobu jednoho roku od ukončení registrace.
 10. Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, vyjma profilování ve smyslu informace o oboru Vaší činnosti, pokud uvedený údaj se svým souhlasem poskytnete.
 11. Osobní údaje budou zpracovávat pověření zaměstnanci odesílatele nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým bude mít vždy odeslílatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.
 12. Osobní údaje jsou poskytovány třetím osobám spolupracujícím s odesílatelem v rámci zjišťování spokojenosti zákazníků, rozesílání e-mailů, atp. (dále jen „zpracovatelé“). Dále mohou být osobní údaje předány osobám poskytujícím právní služby a institucím či subjektům, u kterých to vyžadují obecně závazné právní předpisy. Zpracovatelé jsou povinni dodržovat zásady GDPR stanovené Nařízením. Aktuální seznam zpracovatelů Vám bude poskytnut na vyžádání.
 13. Odesílatel nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 14. Máte právo požadovat od odesílatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že odesílatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 15. Budou-li některé osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.