Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie.

viac informácií
Prijať všetky cookies Podrobné nastavenia
Prijať zvolené cookies

Odstúpenie od zmluvy

 1. Ak kupujúci má v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť z akéhokoľvek dôvodu aj bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.
 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu prevádzky predávajúceho, na adresu sídla predávajúceho či na e-mailovú adresu predávajúceho [email protected] Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok.
 3. V prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Kupujúci je v takom prípade povinný vrátiť predávajúcemu poskytnutý tovar do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy.
 4. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

Vrátenie tovaru a peňazí

 1. V prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je oprávnený vrátiť kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 2. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 3. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 4. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 5. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. Ak kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru,
  1. ktorého cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  2. ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
  3. ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
  4. v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Formulár na vrátenie tovaru nakúpený na e-shope tu.

19 298 produktov skladom

Pripravené na rýchle odoslanie

Zákaznícky zoznam

Odborníci, priravení vám poradiť

Kamenná predajňa

1200 m2 plné golfu

Fitting & servis

Vybavenie na mieru - základ úspechu