Gậy sắt (single)

Bộ gậy sắt là những gậy cơ bản trên sân. Chi tiết quan trọng của các gậy sắt là cán gậy (được làm bằng chất tổng hợp hoặc thép) và đầu gậy. Tất cả được chọn tùy theo lực và tốc độ đánh bóng. Bạn có thể thử và chọn trục tiếp ở cửa hàng chúng tôi trên cơ sở kết quả thử của các bạn.

Trạng thái

Thương hiệu

Giới tính

Bộ gậy

Cán

Flex

Tùy chọn

Bạn cần lời khuyên về điều gì đó?

Liên hệ với chuyên gia của chúng tôi

+420 233 311 262 Thứ 2 - Thứ 6 09:00 - 20:00

Các bộ lọc có hiệu lực

Hiển thị 1-12 / 25 sản phẩm
19 298 sản phẩm trong kho

Sẵn sàng vận chuyển nhanh chóng

Dịch vụ khách hàng

Các chuyên gia sẵn sàng tư vấn cho bạn

Cửa hàng đá

1200 m2 đầy sân golf

Lắp đặt & dịch vụ

Thiết bị tùy chỉnh - nền tảng của thành công