Gậy Wedges DEMO

Wedge jsou golfové hole na krátkou hru - chipping, pitching a bunkry. Rozdělují se do několika skupin podle loftu (sklon úderové plochy) - Pitching wedge, Approach wedge, Sand wedge, Lob wedge. Tato hůl se pro začátečníka nakupuje na internetu složitěji, doporučujeme navštívit náš obchod, kde Vám rádi poradíme nebo se poraďte se zkušeným golfistou, nejlépe trenérem.

Trạng thái

Bạn cần lời khuyên về điều gì đó?

Liên hệ với chuyên gia của chúng tôi

+420 233 311 262 Thứ 2 - Thứ 6 09:00 - 20:00
Tất cả các thương hiệu

Các bộ lọc có hiệu lực

19 298 sản phẩm trong kho

Sẵn sàng vận chuyển nhanh chóng

Dịch vụ khách hàng

Các chuyên gia sẵn sàng tư vấn cho bạn

Cửa hàng đá

1200 m2 đầy sân golf

Lắp đặt & dịch vụ

Thiết bị tùy chỉnh - nền tảng của thành công