Úplné znenie Obchodných podmienok je k stiahnutiu v súboru PDF tu.

Formulár na vrátenie tovaru nakúpený na e- shopu tu.

Úplné znenie Zásad ochrany osobných údajov je na stiahnutie v súbore PDF tu.

 

Informácie na spracovanie osobných údajov prostredníctvom kamerového systému inštalovaného v priestoroch predajne je na stiahnutie v súbore PDF tu.

spoločnosti Golf Arts s.r.o., so sídlom Robotnícka 856/46, 170 00 Praha 7,
identifikačné číslo 27420418,
zapísané v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe,
oddiel 1, vložka

   • 1. Kontaktné údaje predávajúceho
   • 1.1 Názov: Golf Arts s.r.o.
   • 1.2 Adresa: Robotnícka 856/46, 170 00 Praha 7
   • 1.3 Identifikačné číslo: 27420418
   • 1.4 Zápis v obchodnom registri: Mestský súd v Prahe, oddiel C, vložka 111707
   • 1.5 Telefón: +420 233 311 262
   • 1.6 E-mail: [email protected]
   • 1.7 Adresa prevádzkarne: Robotnícka 856/46, 170 00 Praha 7

  (ďalej len „predávajúci“)

  • 2. Základné ustanovenia
  • 2.1 Predávajúci vydáva tieto obchodné podmienky, ktoré upravujú v súlade s ust. § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou uzatváranou medzi predávajúcim a kupujúcim (zákazníkom) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
  • 2.2 Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného predávajúcim na webovej stránke www.golfarts.cz alebo www.golfobchod.cz (ďalej len „internetový obchod“) .
  • 2.3 Ustanovenia týchto obchodných podmienok sa uplatňujú v prípade, keď konkrétna zmluva uzavretá s kupujúcim neustanovuje inak.
  • 2.4 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
  • 3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
  • 3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na internetovom obchode je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.
  • 3.2. Webové rozhranie internetového obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovarukurzom dopravcu a môže tak dôjsť ku kurzovému rozdielu.
  • Možnosť platiť kartou priamo prepravcovi.
  • Cloštátna expresná preprava balíkových zásielok na súkromné adresy.
  • Proaktívna komunikácia s príjemcom zo strany DPD – spoločnosť pred doručením kontaktuje príjemcu tak, aby došlo k súladu potrieb oboch subjektov.
  • Maximálna hmotnosť zásielky 30 kg.
  • Štandardné doručenie v SR spravidla nasledujúci pracovný deň 8:00 – 18:00 hod od prevzatia zásielky dopravcom. Doručenie do SR môže byť v termíne D+2.
19 298 produktov skladom

Pripravené na rýchle odoslanie

Zákaznícky zoznam

Odborníci, priravení vám poradiť

Kamenná predajňa

1200 m2 plné golfu

Fitting & servis

Vybavenie na mieru - základ úspechu